Tijekom prvog i početkom drugog polugodišta u OŠ “Ivo Lola Ribar” Labin provedeno je profesionalno usmjeravanje učenika 7.razreda. Učenici su uz vođenje školske psihologinje Hane Šiljan Bembić kroz više školskih sati rješavali upitnik profesionalnih interesa, upitnik ličnosti,  različite testove sposobnosti te on-line upitnik o njihovim izvanškolskim aktivnostima i interesima, školskom uspjehu i željama za nastavak školovanja (instrumentarij osiguran sredstvima projekta). Time je dobivena cjelovita slika o svakom pojedinom učeniku koju je vanjska suradnica psihologinja, Barbra Kristofich Ambruš, stručnjakinja za profesionalno usmjeravanje koristila u razgovoru s tim učenikom i njegovim roditeljem. Sve to s ciljem odabira srednjoškolskog usmjerenja koje će ga / ju voditi željenom zanimanju u budućnosti za kojeg ima najviše sklonosti i sposobnosti. Reakcije učenika i roditelja na ovakav vid profesionalnog usmjeravanja su izuzetno pozitivne te planiramo nastaviti s prof.usmjeravanjem i u idućim generacijama učenika završnih razreda.